Pod najväčšími ranami a traumami bytostí sa väčšinou ukrýva najväčší potenciál ich duše. Je to akoby kryštál ukrytý vo vnútri čakal, až bude vybrúsený a môže sa zaskvieť v celej svojej kráse. Prijatím a premenou našich tráum sa kryštál najprv brúsi, a potom je možné rozvíjať aj súvisiace pozitívne kvality.  – Aline Gruber – Keppler: Jemná masáž. Metamorfní technika

Dôležitým obdobím nášho vývoja je obdobie tehotenstva, prenatálne obdobie od počatia do pôrodu. Vtedy sa vytvára základná psycho –fyzicko -emocionálna štruktúra celej bytosti, ktorá priamo ovplyvňuje naše postoje, reakcie, zdravie a využívanie vlastného potenciálu. Na to, akým spôsobom sa staviame k riešeniu bežných i zložitejších životných situácií, má veľký vplyv kvalita pôrodu.

Prežitky, stresy a traumy, ktoré vnímame ako plod v jednotlivých vývojových štádiách, môžu mať zásadný vplyv na náš charakter, zdravie, presvedčenia, formovanie postojov a vzorcov správania v priebehu života a vytvorenie puta s matkou. Následne to vplýva na naše vzťahy s druhými a na našu schopnosť súcitu a empatie.

Primárne traumy prežité priamo dieťaťom alebo prenesené cez matku v období tehotenstva dávajú tvar a formu nášmu spôsobu bytia a určujú ako budeme vnímať skúsenosti a prežívať udalosti života. Vytvorené energetické bloky sa odrážajú v praktickom živote človeka na úrovni fyzických chorôb, psychickej nerovnováhy, rôznych stresovporúch v správaní.Metamorfná technika odstraňuje duševné bloky a premieňa životné vzorce a schémy. Je to výnimočná, hlboko účinkujúca jemná relaxačná metóda s trvalými účinkami  pre uvoľnenie negatívnych  duševných vzorcov a tráum, strachov a stresov vytvorených v období počatia, v priebehu prenatálneho obdobia a pri pôrode. Týmto nám pomáha čo najlepšie využiť celý náš potenciál.Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenej energie vyživujúcej bloky vzniknuté z psychických stresov plodu aj matky od počatia do narodenia, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chrbta, chodidiel, rúk a hlavy. V týchto častiach tela je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia – od počatia až po moment narodenia.Uzdravujúcim zdrojom je tu životná energia prijímajúceho, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť regenerácie.Pre koho je metamorfná technika vhodná:

Metamorfná technika je vhodná pre všetkých. Môžeme ju aplikovať u dospelých, mladistvých, deti  a takisto je vhodná  a odporúčaná  aj pre tehotné matky, bábätká, malé deti. Je výborná na ukľudnenie hyperaktivity u detí, pri poruchách sebaovládania, agresivity, pri poruchách CNS, pre zdravotne postihnutých aj pre tých, ktorí majú zriedkavé choroby. Metamorfná technika je úspešná  aj pri riešení zdravotných problémov veľmi starého pôvodu.Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Aplikuje sa  prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, rúk a hlavy. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Dĺžka jedného ošetrenia je 60 minút a na dosiahnutie dôkladnej premeny základného matrixu (štruktúry) bytosti je potrebné  aspoň 10 ošetrení, vždy v rozpätí približne 1 týždeň. Pri deťoch a bábätkách sa volia kratšie časy masáže a častejšie intervaly.Voľne spracované podľa lektorky: Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz