Diagnostikujem EAV prístrojom , ktorý  vychádza z metódy nazvanej “elektroakupunktúra podľa Dr. Volla” (EAV) Bol vyvinutý a prispôsobený pre potreby poradcov firmy Energy. Ide o elektronické zariadenie, ktoré prostredníctvom elektrickej vodivosti kože meria v akupunktúrnych bodoch  energetický stav orgánovej akupunktúrnej dráhy, prípadne konkrétneho orgánu..Metóda merania EAV prístrojom supertronicom je určená na odhaľovanie funkčných problémov.

Meranie Supertronicom je neinvazívna metóda, ktorá už v predstihu môže odhaliť funkčné ťažkosti v určitom orgáne. Veľký význam má aj pri prevencii, keď je regenerácia najúčinnejšia a príčiny poruchy funkcie orgánu sa dajú spoľahlivo odstrániť.. Supertronic dokáže zacieliť regeneráciu priamo na pôvod ochorenia a organizmus sa oveľa rýchlejšie vracia do normálu. Ako dlho bude regenerácia trvať, závisí od hĺbky postihnutia.

Zmeraním bodov na rukách a nohách a následnou analýzou ich hodnôt sa dá pomerne presne určiť zdroj prípadných ťažkostí. Nejde o lekársku diagnostiku, ale o zistenie funkčnosti jednotlivých systémov.

Kto môže absolvovať vyšetrenie?

Každý bez ohľadu na vek, pohlavie a druh ochorenia. Určitú opatrnosť treba u ľudí vysokého veku, lebo u nich sú chronické stavy veľmi zakorenené a treba počítať s dlhodobou regeneráciou. Meranie neprekáža ani ľuďom s kardiostimulátorom alebo tehotným ženám. Vyšetrenie detí je limitované iba veľkosťou prstov – dá sa uskutočniť zhruba od 3 rokov, je to iba otázka spolupráce dieťaťa.